פבר 25 2012

המנגנון ההישרדותי של למידה והוראה בטבע

מאת: בשעה 11:57 am נושאים: ניהול החשיבה

אנשי הדרכה והוראה עוסקים רבות בשילוב חווית המשחק בתהליכי ההדרכה. קיימות גישות שונות המצדדות וכאלו הגורסות שהמשחק מסיט את הלומדים מהדבר האמיתי. הם טוענים שאנשים מגלים הנאה בשלב המשחק, אולם לא באמת מעבירים את ההתנהגות לחיים האמתיים.

העניין הוא שעל מנת ליהנות מכוחו של המשחק כמנגנון למידה, יש להפוך את תכונת "המשחקיות" לחלק מתרבות עולם העבודה ולא לייחד אותה רק לסיטואציות הדרכתיות ספציפיות.

בתופעת המשחק עסקו פילוסופים, פסיכולוגים ואנשי חינוך. נקודת המוצא לכתיבת מאמר זה היא התבוננות בתופעה בעיקר מנקודת סוציוביולוגית, העשויה להצביע על המשחק כמנגנון קיומי ולשפוך אור על החיוניות של שילוב תכונת "המשחקיות" בעשיה שלנו.

משחק היא אחת הפעילויות בהם עוסקים אנשים משחר ימי האנושות. התופעה היא בעלת היבטים וממדים מגוונים וניתן לעסוק בה ובמרכיביה מהביטים שונים. בשל היותה מגוונת מאד קשה למצוא אחידות בגישות ובתאוריות המניעות את כלל המשחקים. העניין הרב במשחק כתחום למחקר ודיון נובע בין היתר מכך שמעבר לפעילות הנגלית לעין,  במשחק מסתתרים רבדים  נוספים של  התרחשויות המאפשרים להשתמש בו כדי לקדם מטרות בתחומי חיים שונים.  לרכוש ידע ולהתאמן על יצירת שינוי כמו גם למטרות של פיתוח צוותים, מערכות יחסים ועוד.

הרעיון לראות במשחק מנגנון קיומי, מעוגן  בדפוס ההתנהגות של בעלי חיים. אצלם  מופיעה ההתנהגות המשחקית  בדרך כלל אצל הצעירים. תופעה המרמזת על מקומה של  ההתנהגות המשחקית כשלב בתהליך ההתפתחות של בעל החיים המכוון לצורך הישרדות.

 אצל בני האדם התנהגות משחקית חוצה את גבולות הגיל. אנשים משחקים מינקות עד זקנה. אם נקבל את ההנחה שהפעולה המשחקית היא שדה אימונים הכרחי לקיום, הרי שנטיתם של אנשים לשחק לאורך כל חייהם עשויה להיות קשורה בהתפתחות המואצת ובתהליכים האבולוציוניים של המין האנושי המקדימים את כל בני המינים האחרים.   תכליתו של המשחק, על פי תפיסה זו, היא להיות כלי המעודד אותנו להתאמן ולשפר מיומנויות ויכולות. כלומר זהו מנגנון טיבעי באמצעותו  מתאמנים בעלי חיים ובני אדם במיומנויות חיים מגוונות.

תפקידו זה של המשחק מציב אותו "כמנגנון הוראה" טבעי ומשוכלל ביותר שראוי לגזור ממנו לגבי הדרכה, הוראה ולמידה ופרט את האופן בו הוא שימוש בגורמי הנעה כמו: הנאה, אתגר, תקווה, סקרנות שגורמים לנו לרצות לשחק שוב ושוב ובעצם להתאמן שוב ושוב בכל אותן מיומנויות החבויות בו החיוניות לקיום החיים "הרציניים".

גם אם אינכם משלבים משחקים מוגדרים ומובנים בתהליכי ההדרכה ובעבודה ,  ראוי לחקור ולבחון כיצד כל אלה פועלים בסיטואציות משחקיות ולהעתיק אותם להדרכות , לישיבות ולסיטואציות העבודה השונות.

עדיין אין תגובות

כתובת טרקבק | RSS תגובות

השארת תגובות