יונ 24 2010

multi-tasking הבדלים בין המינים

מאת: בשעה 9:28 am נושאים: פיתוח חשיבה

הבדלים בין המינים הוא אחד הנושאים המרתקים שמעסיקים אותנו משחר ילדותינו.  האבחנות שלנו הן חלק מתהליך יצירת הזהות שלנו,  ויש  להן השלכות רבות על תפיסות דעות ואמונות המכונות את מעשינו ואת קבלת ההחלטות שלנו לאורך החיים..

כך למשל רווחת התפיסה שנשים מסוגלות לבצע יותר ממשימה אחת בו זמנית.  מימצאי מחקר עדכני אודות המוח , שנערך בצרפת על ידי  צוות מדענים בראשותו של  ד"ר קוכלין ,

(Dr Koechlin, of Ecole Normale Superieure in Paris) )עשוי לתת הסבר להנחה זו.

דוח המחקר שבדק את יכולות המוח האנושי לתפקוד רב משימתי, קובע שהמוח האנושי ככלל אינו מסוגל לטפל ביותר משתי משימות בו זמנית. כאשר אנחנו נדרשים לעשות שני דברים בו זמנית מחצית אחת של המוח תתמקד במשימה אחת ומחציתו בשנייה. ממצא זה מסביר את הקושי שלנו לתפקד במצב של ריבוי משימות בו זמנית ולהיות multi-task. הממצאים מסבירים גם את הנטייה של אנשים לבחירה לא רציונאלית כאשר עליהם לבחור מתוך רשימה ארוכה של דברים.

ומה באשר להבדלים בין המינים?

מבחינה פיזיולוגית החלק המחבר את שתי ההמיספרות של המוח נימצא אצל נשים  רחב יותר ועם יותר קשרים נוירולוגיים, מיבנה זה מאפשר למוח הנשי להחליף בין שני תפקודים בשני צידי המוח בקלות רבה יותר. גברים לעומת זאת מצטיינים במיקוד במשימה אחת.

במסורת היהודית נהוג לאמר "נשים דעתן קלה" – פרשנית חלופית  לזו הרואה בהן בעלות חשיבה שטחית יכולה להיות מבוססת על תוצאות המחקר דלעיל. יכולתן של נשים לרפרף בקלות יחסית בין יותר מנושא אחד עשויה לכאורה להתפרש בטעות  כתפקוד שטחי ו"דעה קלה"  בעוד שהיא מייצגת בעצם יכולת גבוהה מאוד למיקוד במצבי ריבוי.

הסברים להבדלים אלה בין נשים וגברים אפשר למצוא בתיאוריות סוציו ביולוגיות  הטוענות שתפקידיהן המסורתיים של נשים שחייבו אותן לתשומת לב מרובה בו זמנית השפיעו בתהליך האבולוציוני על מבנה המוח. מישהו כבר אמר פעם: גברים ציידים ונשים מלקטות…

ובאשר לנשים בעולם העבודה: בעידן של ריבוי חלופות ושינוי מתמיד היכולת של נשים לחשיבה סימולטנית היא נכס אמיתי שמאפשר לנשים יכולת טובה במיוחד להתמודד עם מצבי רב ברירה, ועד שהאבולוציה תשנה גם את המוח הגברי, כדאי לעשות שימוש ראוי ביכולת ייחודית זו של נשים בעולם העבודה

עדיין אין תגובות

כתובת טרקבק | RSS תגובות

השארת תגובות